تحلیل تکنیکال RUNE (30آذر)

تحلیل تکنیکال RUNEUSDT  (30آذر) قیمت به منطقه حمایت 12 ساعته رسید که از آنجا پس از شکست خط حمایت ، توانست بالای ان خط تثبیت شود. من انتظار دارم قیمت به مقاومت 4 ساعته در حدود 1.45 دلار برسد قبل از اینکه دوباره کاهش یابد. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]

تحلیل تکنیکال RUNE (19آذر)

تحلیل تکنیکال RUNEUSDT  (19آذر) قیمت در یک کانال صعودی در نوسان است که سقف های بالاتر و کف های بالاتر را ایجاد می کند. من انتظار دارم قیمت به مقاومت 2 ساعته در حدود 1.46 دلار برسد قبل از اینکه دوباره از آنجا پایین بیاید. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]