تحلیل تکنیکال NEAR (26آذر)

تحلیل تکنیکال NEARUSDT  (26آذر) قیمت با سرعت زیاد کاهش یافت و منطقه حمایت 4 ساعته در حدود 1.6 دلار را ترک کرد. من انتظار دارم که قیمت قبل از ادامه حرکت های نزولی خود یک مرتبه دیگر افزایش یابد. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به عنوان سیگنال معامله به حساب نیاورید […]

تحلیل تکنیکال NEAR (16آذر)

تحلیل تکنیکال NEARUSDT  (16آذر) قیمت بین حمایت حدود 1.68 دلار و مقاومت در حدود 1.775 دلار تثبیت شد و در حال حاضر در حال آزمایش مجدد ناحیه مقاومت است. اگر قیمت بالای 1.8 دلار بسته شود، انتظار دارم از آنجا به سمت بالا حرکت کند. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]