تحلیل تکنیکال LINK (27آذر)

تحلیل تکنیکال LINKUSDT  (27آذر) قیمت خط حمایتی را شکست و پس از برخورد به منطقه حمایت 4 ساعته به سمت بالا بازگشت. من انتظار دارم قبل از ادامه حرکت های نزولی شاهد حرکت های صعودی به سمت مقاومت 4 ساعته در حدود 6.5 دلار باشم. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]