تحلیل تکنیکال KAVA (13آذر)

تحلیل تکنیکال KAVAUSDT  (13آذر) قیمت با توجه به خط حمایتی در یک روند صعودی حرکت می کرد. با توجه به شکست این خط روند من انتظار دارم که به منطقه تقاضای 8 ساعته در حدود 0.83 دلار برسد، جایی که ما به دنبال آن هستیم. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]