تحلیل تکنیکال Fantom (7آذر)

تحلیل تکنیکال FTMUSDT  (7آذر) قیمت در حال حاضر در یک کانال صعودی با توجه به خط روند در نوسان است. من منتظر هستم تا قیمت در زیر این خط تثبیت شود و به سمت حمایت 5 ساعته در حدود 0.17 دلار حرکت کنیم، جایی که ما در آن زمان به دنبال آن هستیم. توجه فرمایید […]