تحلیل تکنیکال ETH (15آذر)

تحلیل تکنیکال ETHUSDT  (15آذر) قیمت در حال حاضر از مقاومت 1300 دلار توان عبور نداشت و به سمت پایین بازگشت. من همچنان انتظار دارم که قیمت قبل از ادامه حرکت های صعودی خود به منطقه حمایت 3 ساعته در حدود 1220 دلار برسد. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به عنوان سیگنال […]