تحلیل تکنیکال DYDX (23آذر)

تحلیل تکنیکال DYDXUSDT  (23آذر) قیمت از یک منطقه حمایت 2 ساعته به سمت بالا برگشت و منطقه حمایت 12 ساعته دیگر را در حدود 1.55 دلار ترک کرد. من انتظار دارم که قیمت قبل از اینکه از آنجا به سمت مقاومت ۱۲ ساعته در ۱.۸۵ دلار حرکت کند، به این منطقه حمایت ۱۲ ساعته برسد. […]