تحلیل تکنیکال DOT (29آذر)

تحلیل تکنیکال DOTUSDT  (29آذر) قیمت پولکادات (DOT) در حال حاضر در حال آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی است. من انتظار دارم قبل از ادامه حرکت های نزولی کلی، شاهد برخی حرکات صعودی برای پر کردن منطقه خاکستری رنگ در حدود 4.9 دلار باشیم. منتظر تاییدیه میمانیم توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را […]