تحلیل تکنیکال BNB (10آذر)

تحلیل تکنیکال BNBUSDT  (10آذر) قیمت منطقه حمایتی را در حدود 293 دلار دوباره آزمایش کرده است. من انتظار دارم که قیمت قبل از اینکه دوباره از آنجا پایین بیاید، از خط تشکیل شده در قله های مساوی بالاتر رفته و به منطقه عرضه 3 ساعته وارد شود. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن […]