تحلیل تکنیکال AAVE (28آذر)

تحلیل تکنیکال AAVEUSDT  (28آذر) قیمت اوه (AAVE) قبلاً وارد منطقه حمایت 4 ساعته شده بود و همانطور که پیش بینی می شد از آنجا جهش کرد. من انتظار دارم که شاهد افزایش قیمت برای پر کردن منطقه خاکستری رنگ در 59 دلار باشم و قبل از کاهش احتمالی ،دوباره مقاومت 4 ساعته در 60.5 دلار […]