تحلیل تکنیکال RUNE (30آذر)

تحلیل تکنیکال RUNEUSDT  (30آذر) قیمت به منطقه حمایت 12 ساعته رسید که از آنجا پس از شکست خط حمایت ، توانست بالای ان خط تثبیت شود. من انتظار دارم قیمت به مقاومت 4 ساعته در حدود 1.45 دلار برسد قبل از اینکه دوباره کاهش یابد. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]

تحلیل تکنیکال DOT (29آذر)

تحلیل تکنیکال DOTUSDT  (29آذر) قیمت پولکادات (DOT) در حال حاضر در حال آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی است. من انتظار دارم قبل از ادامه حرکت های نزولی کلی، شاهد برخی حرکات صعودی برای پر کردن منطقه خاکستری رنگ در حدود 4.9 دلار باشیم. منتظر تاییدیه میمانیم توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را […]

تحلیل تکنیکال AAVE (28آذر)

تحلیل تکنیکال AAVEUSDT  (28آذر) قیمت اوه (AAVE) قبلاً وارد منطقه حمایت 4 ساعته شده بود و همانطور که پیش بینی می شد از آنجا جهش کرد. من انتظار دارم که شاهد افزایش قیمت برای پر کردن منطقه خاکستری رنگ در 59 دلار باشم و قبل از کاهش احتمالی ،دوباره مقاومت 4 ساعته در 60.5 دلار […]

تحلیل تکنیکال LINK (27آذر)

تحلیل تکنیکال LINKUSDT  (27آذر) قیمت خط حمایتی را شکست و پس از برخورد به منطقه حمایت 4 ساعته به سمت بالا بازگشت. من انتظار دارم قبل از ادامه حرکت های نزولی شاهد حرکت های صعودی به سمت مقاومت 4 ساعته در حدود 6.5 دلار باشم. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]

تحلیل تکنیکال NEAR (26آذر)

تحلیل تکنیکال NEARUSDT  (26آذر) قیمت با سرعت زیاد کاهش یافت و منطقه حمایت 4 ساعته در حدود 1.6 دلار را ترک کرد. من انتظار دارم که قیمت قبل از ادامه حرکت های نزولی خود یک مرتبه دیگر افزایش یابد. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به عنوان سیگنال معامله به حساب نیاورید […]

تحلیل تکنیکال DYDX (23آذر)

تحلیل تکنیکال DYDXUSDT  (23آذر) قیمت از یک منطقه حمایت 2 ساعته به سمت بالا برگشت و منطقه حمایت 12 ساعته دیگر را در حدود 1.55 دلار ترک کرد. من انتظار دارم که قیمت قبل از اینکه از آنجا به سمت مقاومت ۱۲ ساعته در ۱.۸۵ دلار حرکت کند، به این منطقه حمایت ۱۲ ساعته برسد. […]

تحلیل تکنیکال vechain VET (21آذر)

تحلیل تکنیکال VETEUSDT  (21آذر) قیمت کاملاً به مناطق تقاضا بر روی خط روند احترام می گذارد و در حال حاضر نزدیک به آزمایش مجدد مقاومت در 0.0196 دلار است. من انتظار دارم قیمت به مقاومت 4 ساعته در حدود 0.0199 دلار برسد قبل از اینکه دوباره به طور بالقوه کاهش یابد. توجه فرمایید این یک […]

تحلیل تکنیکال RUNE (19آذر)

تحلیل تکنیکال RUNEUSDT  (19آذر) قیمت در یک کانال صعودی در نوسان است که سقف های بالاتر و کف های بالاتر را ایجاد می کند. من انتظار دارم قیمت به مقاومت 2 ساعته در حدود 1.46 دلار برسد قبل از اینکه دوباره از آنجا پایین بیاید. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]

تحلیل تکنیکال ریپل XRP (17آذر)

تحلیل تکنیکال XRPUSDT  (17آذر) قیمت ریپل هنوز در یک کانال نزولی است ، اما اخیراً منطقه پشتیبانی را در حدود 0.375 دلار در جایی که از آن به بالا بازگشته است ، دوباره امتحان کرده است. به طور کلی ، من هنوز انتظار دارم که قیمت پایین بیاید و به منطقه حمایت 5 ساعته در […]

تحلیل تکنیکال NEAR (16آذر)

تحلیل تکنیکال NEARUSDT  (16آذر) قیمت بین حمایت حدود 1.68 دلار و مقاومت در حدود 1.775 دلار تثبیت شد و در حال حاضر در حال آزمایش مجدد ناحیه مقاومت است. اگر قیمت بالای 1.8 دلار بسته شود، انتظار دارم از آنجا به سمت بالا حرکت کند. توجه فرمایید این یک تحلیل میباشد و آن را به […]